Kedjeslipning


Innan vi slipar era kedjor granskar vi nedanstående punkter:
- Böjda eller brutna komponenter byts ut (Om skadan är stor kasseras kedjan).
- Spruckna länkar eller tänder byts ut om kedjan är i bra skick.
- Kärvande länkar orsakade av grador, slag eller annan påverkan byts ut om skadan endast är på en liten del av kedjan, annars kasseras den.
- Asymmetriska kedjor rättas till genom slipning när så kan ske utan att tänderna faller under kasseringsgränsen.
- Brustna kedjor lagas eller kortas ner till en av kunden önskad längd.
- Brustna tänder, länksidor eller drivlänkar byts ut med likvärdig komponent.
- Skadade rader av drivlänkar byts ut om skadan är måttlig och kedjan är bra i övrigt.
- Alltför rostiga kedjor och alltför stela kedjor kasseras.

Svärdsrenovering


Vi renoverar de flesta maskinsvärd som finns på marknaden. I renovering ingår rätning, slipning, slipning av bommar, byte av topptrissa, packetering och uppmärkning. Ett svärd går att renovera mellan 1-3 gånger beroende på skada. Vid renovering bedömmer vi om det kan bli ett fullgott svärd och brukas igen. Om vi anser att svärdets material är slut, eller om skadan är för allvarlig kasserar vi svärdet. Samtidigt erbjuder vi komplettering av kasserade svärd vid återleverans.